Şartname Nedir ?


Şartname Nedir ?

Şartname Nedir ?


Şartname Nedir ?Şartname sözlük manası " Satın alma, satma, yaptırma, kiralama gibi işleri gerçekleştirmek isteyen yanın düzenlediği, her iki yanın da uymayı üstlendikleri koşulların saptandığı resmi belgedir".

Şartname genelde devlet kuruluşları tarafından kullanılmaktadır fakat herkes tarafından düzenlenip kullanılabilir. Şartnamenin asıl amacı tedarik edeceğimiz ürünü tarif ederek yanlış ürün almaktan uzaklaşmak.