İçerik Yönetim Sistemi Nedir ?

İçerik Yönetim Sisteminin evrensel adı Content Management System kısacası CMS dir. İçerik Yönetim Sistemi (CMS) katılımcı teknikler ile belge ya da benzeri içeriklerin yaratılmasına ve düzenlenmesine yardımcı olan yazılım dizgeleridir.

Çoğu zaman bir web sitesi hazırlamak, web sayfalarında bulunan bilgilerin arzu edilen şekilde görüntülenmesini sağlayan yazılımlar olarak dar anlamlı bir tanımla değinilen içerik yönetim sistemleri, uluslararası platformda birçok organizasyon için zorunluluk haline gelen modern bir varlık (asset) yönetimi tekniği olmuştur. Günümüzde içerik yönetim sistemleri kendi içerisinde bölünmüş bir yazılımendüstrisi haline gelmiş, sayısız yazılım firmasının ürünleri ile birlikte birçok açık kaynak kod projesini barındırmaktadır.

İçerik yönetim sistemi, ortak çalışma gerektiren ortamlardaki iş akışını yönetmeyi sağlayan işlemler bütünüdür. Bu işlemler manuel veya bilgisayar tabanlı olabilir. Bu işlemler aşağıdakileri sağlamak için tasarlanmıştır.
  • Çok miktarda insanın paylaşımlı veriye ulaşması ve değiştirmesine imkan sağlamak,
  • Erişilen veri için rol tanımlı yetkilerin verilmesini sağlamak,
  • Verinin kolay saklanmasını ve okunmasını sağlamak,
  • Tekrarlanan ve tekerrür eden veri miktarını azaltmak için gerekli ortamları sağlamak,
  • Rapor yazılmasını kolaylaştırmak,
  • Kullanıcılar arası iletişimin artmasını sağlamak


Bir İYS(CMS)’inde veri herhangi birşey olabilir. Dokümanlar, filmler, resimler, telefon numaraları, bilimsel veri vb. İYS (CMS) genelde veriyi kaydetmek, kontrol etmek ve gözden geçirmek (zenginleştirmek) ve yayınlamak için kullanılır. Merkez bir veri ambarında çalışır ve yeni eklenen dosyalara sürüm bilgisi ekler. Sürüm bilgisi ekleme işlemi İYS (CMS)’nin en büyük avantajlarından birisidir.