Open Source Nedir ?


Üretim ve geliştirmede açık kaynak(Open source), son ürünün tasarımı ve uygulama detayları için erişimi ve ücretsiz yeniden dağıtımı teşvik eden bir Felsefe ya da Pragmatik Yöntembilimdir. Açık kaynak deyiminin yaygın olarak kabul edilmesinden önce, geliştiriciler ve üreticiler bu kavram için bir takım terimler kullandılar. İnternet’in yükselişi ve görevlilerin bilgisayar kaynak kodunda büyük bir reforma ihtiyaç duymaları sonucuyla açık kaynak kabul gördü. Bu sayede, üretim modellerinin kendinden arttırıcı çeşitliliğine, iletişim yollarına ve interaktif toplulukların oluşmasına olanak sağlandı. Açık kaynak yazılım hareketi yeni telif hakları, lisans verme, alan adı ve oluşan tüketici sorunlarına netlik kazandırmak için ortaya çıktı.
Açık kaynak kodlu program, kullanımı ücretsizdir ve düzenlenmesini herkes için açık tutar. Açık kaynaklı yazılımlar içinde özgür bir yazılım lisansı ile lisanslanmış olan yazılımlar, Özgür yazılım(Free software) sınıfına girerler. Tüm özgür yazılımlar, aynı zamanda açık kaynaklı yazılımlardır. Ancak her açık kaynak yazılım bir özgür yazılım olmayabilir.

Açık kaynak kod, genellikle programcının kodu geliştirerek ve değişiklikleri topluma paylaşarak ortak çabayla oluşturulur. Açık kaynak teknolojik toplum içinde şirketlerin sahipli yazılımlarına karşı oluşturulmuştur.

Açık kaynak modeli, geliştirmenin daha merkezli olan modellerine karşın üretimde eş zamanlı, farklı gündemleri ve yaklaşımları içerir. Geliştirmenin daha merkezli olan modelleri, öncelikle kâr amacı güden yazılım şirketleri tarafından kullanılır. Açık kaynak kodlu yazılımların gelişim yöntemi ve aynı zamanda ana ilkesi eş uygulamalardan takasın ve son ürün, ana malzeme, projeler ve dokümanlarının işbirliğinin herkese açık ve ücretsiz olmasıdır.